Värna om vår Natur

Företagets jobbar efter zero-waste-principen. Allt från valet av leverantörer, transport och packmaterial ska i största möjliga mån inte belasta miljön, människor och samhället utan bidra till en bättre hållbar framtid.

 

Val av leverantör
Leverantören ska ha produkter i  syfte att vara pedagogiskt, ekologiskt eller giftfritt. Vi värdesätter leverantörer som delar våra värderingar och har en egen profil med socialt ansvar för miljön, för människan och framtidsutvecklingen.

Val av transport
I den mån det är möjligt att välja så närproducerat som möjligt för att undvika långa transportvägar som bidrar till växthuseffekten och miljöpåverkan. Logistikföretag vi anlitar ska ha möjligheten att miljökompensera för de utsläpp de kan beräknas förorsaka på grund av transport. Långvägstransporter ska kunna redovisa hur och vilka preserverande medel används för att transporten ej ska utsättas för fukt och andra organiska angrepp.

Val av packmaterial
Företaget väljer i första hand alltid återvunnet material som kommer från Sverige och i sin tur kan vara återvinningsbart. Packmaterialet ska om möjligt vara helt plastfritt.

 

Företaget kvalitésäkrar inköp utefter följande:

  • Uppfyller företagets krav på produkter utifrån dess värde om giftfritt, ekologisk, pedagogisk, fairtrade, hållbar utveckling och närhandel.
  • Befintliga märkningar, standarder och/eller certifieringar.
  • Innehåll- och materialförteckning i jämförelse mot Kemikalieinspektionen kandidatförteckning.
  • Utifrån hållbarhetsperspektiv undersöker om liknande produkt har en tillverkning i Sverige eller utgår ifrån Fairtrade organisationens standarder.
  • Tar endast in produkter där det finns transperans i hela produktionslinjen som av företaget anses vara godtaget.

 

Företagets avvikelsehantering

Försäljning och inköp för kund följd enligt företagets köpvillkor.

Företaget säljer inget som anses enligt lag vara hälsofarligt.
Import från utlandet följer de standarder som ställs i Sverige.
Företaget har en avvikelse hantering som innebär att vi noggrant följer upp.