Integritetspolicy - Dataskyddsförordning

Så här arbetar vi på Nordic Green AB.

  • Ändamålsbeskrivning  - Vi hanterar personuppgifter utifrån en kundrelation, för att fullgöra en orderbeställning eller fakturering.

  • Rättsliga grunder - Dataskyddsförordningen 2016/679 art.6b för att uppfylla avtal mellan distributör och återförsäljare.  Vi lagrar även era personuppgifter utifrån utskick av nyhetsbrev och kommunikation med rättslig grund utifrån Marknadsföringslagen och DSF art.6e. intresseavvägning med samtyckesinhämtning enligt DSF art.6a.Vi lagrar orderuppgifter enligt bokföringlagen.

  • Typ av personuppgifter - Företagsnamn, företagsorganisationsnr., Kontaktperson, Leveransadress, Fakturaadress, Mail och kontaktnummer.

  • Lagringsminimering - Era uppgifter lagras i våra system genom Visma, Minutemailer och även One.com.

  • Samtycke  - Inhämtad samtycke hos Nordic Green AB är giltig i 2 år, därefter gallras uppgifterna om inte nytt samtycke inhämtas och giltighetstiden förlängs. Ni kan närsom helst under giltighetstiden återkalla ditt samtycke och detta gör ni lättast genom att maila oss på info@nordicecofootprint.com

Tips till Återförsäljare

Återförsäljare som riktar sig direkt mot fysiska personer är det lite annorlunda. Ni kan registrera och lagra uppgifter enligt Marknadsföringslagen.

Det ni kan behöva tänka på är hur ni förhålla er till Dataskyddsförordningens grundprinciper.

  • Att ni har ett syfte med varför ni lagrar personuppgifter.
  • Ni vet var ni lagrar era uppgifter
  • När det kommer till bilder där människor är med, tänk på vilka rättigheter ni har vad gäller      bildhanteringen och vem som äger bilden.
  • Skickar ni nyhetsbrev? Inhämta då samtycke.